POLITYKA JAKOŚCI

Za główny cel działania stawiamy sobie dążenie do ciągłego wzrostu satysfakcji Klientów z oferowanych przez nas rozwiązań, prowadzących do poprawy wydajności i jakości produkcji.

Polityka Jakości stosowana w naszej firmie jest ukierunkowana przede wszystkim na: 

• optymalną identyfikację potrzeb i oczekiwań klientów,

• satysfakcję klientów z dostarczonych na czas produktów i usług,

• wprowadzenie i przestrzeganie procedur i działań doskonalących, które w konsekwencji gwarantują eliminowanie błędów w procesie projektowania, produkcji i dostawy,

• ciągłe ulepszanie procesów związanych z przyjętym Systemem Zarządzania Jakością

W celu realizacji tak określonych założeń Polityki Jakości Zarząd Spółki zobowiązuje się do:

• zabezpieczenia zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do realizacji wytyczonych celów,

•  wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych,

• utrzymywania dotychczasowych oraz ciągłego zdobywania nowych rynków zbytu,

• ciągłego doskonalenia organizacji pracy oraz realizowanych procesów tak, aby świadczone usługi coraz lepiej spełniały oczekiwania Klientów oraz  satysfakcjonowały naszych pracowników,

• utrzymywania ciągłej współpracy z Klientem poprzez poznawanie i zaspokajanie jego potrzeb oraz oczekiwań wraz z szybką reakcją na jego uwagi i zastrzeżenia,

• monitorowania jakości wykonywanych prac poprzez analizę opinii Klienta,

• identyfikacji pracowników z celami Spółki,

• szkolenia i motywowania pracowników do realizacji celów na rzecz działań pro jakościowych,

• awansowania pracowników wyróżniających się w pracy na stanowiska bardziej odpowiedzialne i wymagające wyższej wiedzy fachowej,

• sukcesywnego podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, tak aby byli oni w stanie dobrze realizować postawione im zadania na wszystkich płaszczyznach działania,

• zapewnienia Firmie niezbędnych środków technicznych i ekonomicznych,

• nieustanny nadzór nad utrzymaniem i ciągłym usprawnianiem systemu zarządzania jakością, tak aby każdy pracownik naszej Spółki mógł jak najbardziej efektywnie wykorzystać swoje umiejętności przy maksymalnej satysfakcji z realizacji przydzielonych mu obowiązków i postawionych zadań,

• przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i normatywnych.

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.
Zamknij OK Polityka prywatności